Järnvägsdagen 2015

Framtid – Finansiering & Digitalisering.
Sverige satsar under kommande år stort på järnvägen, vilket är ett mycket viktigt steg på vägen till ett hållbart samhälle.

Se program.

Program – Monday 14 December