Järnvägsdagen 2017

Swedtrain & Branschföreningen Tågoperatörerna bjuder för femte året i rad in dig till en dag där vi lyfter upp högaktuella frågor under en intensiv och inspirerande dag.

Järnvägen har stor betydelse för Sveriges framtida tillväxt, utveckling och konkurrenskraft. Stora satsningar görs nu för att skapa ett än mer robust system med ökad kapacitet. Förslaget till den Nationella planen är den största satsningen på järnvägsinfrastruktur någonsin. År 2030 skall vi dessutom ha reducerat utsläppen inom transportområdet med 70% – vad blir järnvägens roll för att klara detta? Hur kan vi stärka godstrafiken på järnväg? Hur hänger transportpolitiken, infrastruktursatsningarna och uppnående av klimatmålen ihop?

Under denna dag kommer ni att få ta del av våra beslutsfattares synpunkter och idéer. Ni kommer även att få lyssna till talare som delar med sig av det senaste från Europa och Silicon Valley.

Självklart kommer det även att finns rika tillfällen till nätverkande och dialog med kollegor i branschen och dagen avrundas med ett trevligt mingel där du kan träffa branschföretag, politiker, forskare, myndigheter och andra intresserade.

Järnvägsdagen 2017 hålls den 4 december på Stockholm Waterfront Congress Center. I konferensavgiften ingår deltagande i seminariet, lunch, fika och mingel med tilltugg.

Mer information om programmet hittar du här

Registrera dig här för att säkra din plats på Järnvägsdagen 2017