Kurs i BAS P/U för hissbranschen – Stockholm

Hissförbundet bjuder in till kurs ”Byggarbetsmiljösamordnare (BAS)” fredag den 10 mars 2017 kl 8.00-16.30 på Teknikföretagen, Storgatan 5, Stockholm.

Kursen anordnas tillsammans med Byggindustrins Entreprenörsskola och vänder sig till er på hissföretagen som hanterar arbetsmiljöfrågorna och avser ge kunskaper och färdigheter för att kunna agera som BAS för en säker arbetsmiljö vid hissentreprenader. Kursen avslutas med ett skriftligt kunskapsprov.

Förkunskaper:
Praktisk erfarenhet från hissbranschen arbetsledande ställning rekommenderas. Grundläggande arbetsmiljö­kunskaper.

www.hissforbundet.se

Program – Thursday 01 January