Kurs i grundläggande kontraktsrätt och LFG 10

Onsdag 30 november 2016 kl 9.00-17.00 hålls en kurs i grundläggande kontraktsrätt och LFG 10.

Kursinnehåll:
Grunderna för ingående av avtal
Att välja rätt leveransbestämmelse
LFG 10 och köplagen

Se program för kurs i grundläggande kontraktsrätt och LFG 10.