Kurs Säker Port

Den 14 eller den 15 mars 2017 håller Portgruppen endags-kursen Säker Port hos Teknikföretagen i Stockholm. Kursen fokuserar på de utmaningar som uppkommer vid installation, ombyggnad och vid flytt, och vänder sig till servicetekniker, montageledare, samt till säljare och företagsledare som dagligen står inför dessa utmaningar.

Se program för kursen Säker Port våren 2017.

www.portgruppen.se