Urban Tech Sweden

Lunchsamtal-finansieringsmöjligheter för export inom social hållbarhet

Svensk exportkredit anpassar sin låneverksamhet till EUs agenda för hållbar finansiering, EUs Green Deal och Parisavtalet. I detta ingår även att ta fram ett nytt ramverk för finansiering av svenska tjänster och produkter som bidrar till social hållbarhet. De kategorier som ingår i definitionen av social hållbarhet är Affordable Basic Infrastructure, Access to Essential Service och Food Security.

Är ni ett företag och har produkter och tjänster som faller inom Inbjudan lunchsamtal 201203 kategorier och exporterar? Lyssna då in på möjligheterna kring finansiering för era projekt. Passa även på att ställa frågor och att lämna synpunkter på hur det finansiella ramverket kan utvecklas.

Om samtalet

Under ett lunchsamtal får vi lyssna på Johan Henningsson, hållbarhetschef  å Svensk Exportkredit, som presenterar det nya finansiella ramverket för social hållbarhet. Johan berättar hur företag kan dra nytta av det svenska exportfinansieringssystemet inom området. Vi får även höra om några exempel på projekt som kan falla inom kategorin social hållbarhet, där ett svenskt företag har levererat tjänster och produkter. Därefter lyssnar vi på Daniel Lundgren, Commercial Director, från Siemens Energy och ordförande i Svensk Projektexport (SPE). Daniel berättar om hur Siemens levererar på de olika kategorierna, om de behöver utvecklas och hur det nya ramverket kan bidra till ökade exportmöjligheter för Siemens men även för svenska företag. Samtalet avslutas med att Rebecca Larson, ansvarig för kommunikation på Smart City Sweden, berättar hur företag som bidrar till social hållbarhet kan dra nytta av besöks- och exportplattformen Smart City Sweden.

Se hela inbjudan här

För detaljerad information, kontakta ann-sofi.gaverstedt@teknikforetagen.se