Urban Tech Sweden

Lunchsamtal-nya exportaffärer för Sverige i en cirkulär ekonomi

Svenska teknikföretag bygger sina verksamheter kring export och det innebär att cirkulär ekonomi behöver ses i ett globalt perspektiv. Alla svenska satsningar kring cirkulär ekonomi bör därför bygga på tesen – Sverige i en cirkulär värld.

Teknikföretagen publicerar under hösten en ny rapport om hur nya affärsmodeller inom cirkulär ekonomi har givit företagen nya exportaffärer. Bland erfarenheter kan nämnas att cirkulära affärsrelationer utvecklas genom kundbeteenden, teknikutveckling och produktanvändning. Kunskap och erfarenhetsutbyte mellan branscher är en förutsättning för utveckling av kommersiella erbjudanden för resurseffektiva och cirkulära affärer.

Om samtalet
Under ett lunchsamtal får vi lyssna på Elinor Kruse, ansvarig för cirkulär ekonomi på Teknikföretagen som berättar om de senaste trenderna hos svenska teknikföretag inom cirkulär ekonomi, möjligheterna på den europeiska marknaden inom området och vad som behövs för att kunna sprida företagens lösningar globalt. Jonas Willaredt hållbarhetschef från Huskvarna, Peter Isberg Digital
Lead and Business Development från ABB och Daniel Nyman Modernization Business Director Kone berättar om hur företagets strategi för cirkulär ekonomi har bidragit till ökade exportmöjligheter och haft en positiv klimatpåverkan i städerna.

För detaljerad information, kontakta ann-sofi.gaverstedt@teknikforetagen.se