S.E.E. Scandinavian Electronic Event 24-26 april

Följ med in i framtiden – produktion, utveckling och digitalisering möts på S.E.E. den 24-26 april

Läs mer och anmäl dig – www.see-event.se (Fritt inträde)

S.E.E. är nordens största mässa för den professionella elektronikindustrin och arrangeras av Branschorganisationen Svensk Elektronik och Stockholmsmässan på Kistamässan. Arrangemanget har närmare 140 utställare, närmare 50 programpunkter på tre scener och hade senast över 4000 besök.

Nytt för i år är tre temadagar:
24 april fokuserar på Fordonsindustrin
25 april fokuserar på Innovation
26 april fokuserar på MedTech

På S.E.E. visas bl a nedanstående produktområden:
Komponenter
Test- och mätutrustning
Produktionsutrustning och material
Embedded technology
Mönsterkort
Elektronikproduktion
Konstruktions- och utvecklingsverktyg
Internet of Things
Optronik
Displayer
Kontraktstillverkning
Underleverantörer
Mjukvara
Utbildning
Forskning & utveckling
…och mycket annat

För mer information om seminarieprogrammet
Utställarförteckning
Tema Fordonsindustri
Tema Innovationer
Tema Medtech

Besök siten för mer information.