SACS vårmöte och konferens den 2 juni

Utmaningar och möjligheter i upprustning av samhällssäkerheten

Media rapporterar regelbundet med stora rubriker om hot och brister i samhällets säkerhet. Det är tydligt att hotbilden har ökat och blivit mer komplex. Ett antal olika initiativ har tagits för att stärka samhällets krisberedskap. Är det tillräckligt? Är det rätt åtgärder? Vad innebär det i praktiken och hur ska de genomföras?

Syftet med SACS vårkonferensen är att ge en överblick av startade och planerade åtgärder och ge svar på frågeställningar som:
– Kan upprustningen av civilförsvaret bidra till ökad krisberedskap?
– Kan samordning öka momentum för samhällssäkerheten?
– Hur kan företagen medverka, utmaningar och möjligheter för näringslivet?

Datum och tid: Torsdag 2 juni 2016, kl. 13.00- 17.00 (innan konferensen har medlemmarna ett internt års- och vårmöte med start kl. 10.30).

Boka in vårkonferensen den 2 juni kl 13.00-17.00  med efterföljande mingel

Till SACS hemsida.