Seminarium om Europeiska försvarsfonden (EDF)

I samband med årets Försvarsföretagsdagarna 2019 planeras ett seminarium om EDF måndagen den 25 november kl. 13.00 – 16.30 (preliminär tid) ute på Vår Gård i Saltsjöbaden.

En Europeisk försvarsfond med € 13 miljarder i basfinansiering planeras att inrättas för perioden 2021–2027 (om förslaget på struktur och EU budgeten fastställs enligt nuvarande förslag). Fonden fokuserar på forskning och utveckling inom försvarsområdet med syfte att facilitera gränsöverskridande investeringar och samarbeten kring framtida Europeiska försvarsförmågor. Ambitionen är en stärkt europeisk säkerhet och kommer att ha stor marknadspåverkan.

Redan idag pågår en förberedande åtgärd för forskningsfönstret och förhandlingar pågår kring vilka områden/förmågor som ska ingå i det första arbetsprogrammet för förmågefönstret.

Vid detta seminarium kommer dessa aspekter fördjupas.

Program

Anmälningslänk har nu öppnats.

Läs mer om fonden.