Seminarium ”programmet Design för energieffektiv vardag”

Under oktober går Energimyndigheten ut med en utlysning inom forsknings- och innovationsprogrammet Design för energieffektiv vardag, ett program som vi på SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, koordinerar. Design för energieffektiv vardag utgår från individers och gruppers roll i energisystemet och kombinerar energi, design och beteende, för att ta fram nya affärsmodeller, kunskap, produkter och tjänster.

Målet är att fler startups och företag som utvecklar energismarta produkter och tjänster ska söka anslag från programmet. Det går även att söka pengar för kommersialisering.

Läs mer och anmäl dig här