Stora Elektronikdagen med SUMMIT – Smartare Elektroniksystem

  • Fantastiska resultat från våra FoI-projekt
  • Hur skyddar vi våra hård-och mjukvarusystem och mot vem– Den uppkopplade världen – varför ska vi skydda oss Jan Kinnander, Chef säkerhetskontor, MUST- Analysera din sårbarhet & kom igång med att skydda dig, Robert Lagerström, KTH och foreseeti  AB- Säkra system, räcker det med kryptering? Hur skydda mot fysiskt åtkomst, Elena Dubrova, KTH
  • Programmets framtidsplaner

Se hela programmet här [PDF]

FULLBOKAT att delta på plats.
Du kan fortfarande anmäla dig och delta digitalt.

Välkommen till vår årliga Stora Elektronikdag med SUMMIT!

ANMÄL DIG HÄR

Smartare Elektroniksystem