Svenska Brasvärmeföreningens höstmöte 2015

Svenska Brasvärmeföreningens höstmöte äger rum den 9 oktober 2015 kl 11.00 – 16.00 inkl. lunch på Stockhomsmässan i Älvsjö.

Mer info finns på Brasvärmeföreningens hemsida.