Ändrad tidpunkt för Swepumps vårmöte 2020

Swepumps års- och vårmöte kommer att ske den 22 april digitalt via Teams.

Mer information skickas till medlemmarna.

Swepump