Turné med svenska spetsområden

Svensk Elektronik genomför en dag med inspiration om möjligheter för att öka er konkurrenskraft genom innovationer inom elektronik.

Läs mer om evenemanget på Svensk Elektroniks hemsida:

 Turné med svenska spetsområden