VA-kunskap i Offentlig upphandling

Offentliga upphandlingar för VA-huvudmän

Branschorganisationen Vattenindustrin bjuder in till webbinarium som riktar sig till er som användare eller upphandlare av varor och tjänster inom VA-sektorn.

Vi kommer visa på olika modeller för upphandling – styrd, funktion eller samverkan, och därtill visa på fördelar för olika avtalsformer som finns för projekt och produktleveranser.

Vi kommer också att gå igenom ”ELSA-rapporten” ett samverkansarbete mellan leverantörer och VA-huvudmän om hur en komplex funktionsupphandling av luftar till avloppsrening kan gå till, samt visa på en guide för upphandlare och användare som finns framtagen av Vattenindustrin.

Anmälan till webbinariet hittar du här