VA-mässan på Elmia i Jönköping

Varim, Vattenreningsindustrins Mötesplats ställer ut på VA-mässan tillsammans med närmare 40 st av sina medlemmar. Just nu håller seminarieprogrammet och andra aktiviteter planeras fram. Varim är med i planeringen tillsammans med Svenskt Vatten, Föreningen Vatten, Cirkulation, VA-guiden och HaV 

Ni kan läsa mer om VA-mässan här