Varims 50-års jubileum med framtidsfokus

VA-Sverige samlas kring gemensamma lösningar

Varim hälsar dig välkommen till 50-års jubileum med fokus på hur vi tillsammans säkerställer Sveriges långsiktiga vatten- och avloppsförsörjning. I år fyller vi 50 år och det vill vi fira genom att blicka framåt. Därför samlar vi nu VA-Sverige under en heldag för att tillsammans hitta lösningar på våra gemensamma utmaningar. Dagen avslutas sedan med mingel och en festlig jubileumsmiddag. VA-Sverige under en heldag för att tillsammans hitta lösningar på våra gemensamma utmaningar.

Under dagen diskuterar vi:
• Vad krävs för att klara de utmaningar VA-Sverige står inför i framtiden?
• Hur gör vi kloka investeringar för att klara klimatutmaningarna?
• Det största hotet mot framtidens vattenförsörjning – kompetensbristen?

Tina Thörner, kartläsare i världsklass, hjälper oss att navigera rätt och hitta nya vägar framåt genom en inspirerande föreläsning.

Läs mer här och notera att anmälan senast den 4 september.

För frågor, kontakta varim@tebab.com eller 08-782 09 54.