Workshop för input till Skolverkets IT-strategi

Branschföreningen Swedsoft arrangerar en workshop för att skapa nationell samling kring frågor om innehåll och pedagogik vad gäller skolans digitalisering utifrån skolans, näringslivets och akademins perspektiv.