Workshop – integration av nyanlända med mjukvarukompetens

Välkommen till en workshop för integration, för att stärka Sverige.

I dagsläget finns i Sverige brist på kvalificerad mjukvarukompetens samtidigt som det finns utmaningar i att integrera nyanlända.

Dessa två utmaningar i kombination gör att Swedsoft, i samarbete med Arbetsförmedlingen och CaptureInnovation AB startar ett initiativ i Västsverige för att underlätta för nyanlända med mjukvaruexpertis att komma i praktik eller arbete hos svenska arbetsgivare.

Målet med workshopen är att:

  • Kort informera om några andra pågående initiativ.
  • Sprida information om de möjligheter som genom Arbetsförmedlingen idag erbjuds företag för att finansiera praktikplatser och anställningar av nyanlända.
  • Gemensamt, i workshopform, ta fram förslag på aktivitet som ytterligare möjliggör och stärker integrationen.

Nyttan för dig som deltar är:

  • Att få information från och direktkontakt med rätt instans på Arbetsförmedlingen.
  • Att få tillgång till kvalificerad, outnyttjad arbetskraft inom mjukvaruutveckling.
  • Att ta del av ett industriellt nätverk för integration i Västsverige.
  • Att bidra till att stärka Sverige.

Anmälan:
När: 18/5 kl 15:00 – 18:00
Var: Hos CaptureInnovation på Göteborg City Conference, Östra Larmgatan 16

Till Swedsoft hemsida