Kundnyhet
5 februari, 2020

ICT Swedens Forskning & innovationsagenda 2020

Idag presenterar vi årets uppdatering av ICT Swedens forsknings- och innovationsagenda om viktiga områden inom informations- och kommunikationsteknik (IKT).

Forsknings- och innovationsagendan för 2020 tar sitt fokus i några av de områden som medlemmar i ICT Sweden lyft fram är av extra stor vikt för svensk IKT-sektor. Under respektive området beskriver vi utmaningar och möjligheter för att stärka Sverige, med utgångspunkt i vad RISE kan göra tillsammans med svenska företag.

Vi vet att RISE har en viktigt roll i att stötta svensk innovation inom området IKT, ett område som i sig lägger grunden för digitaliseringen. Lyckas vi inte här så kan vi inte lyckas med svensk digitalisering. Det är alltså en förutsättning för Sveriges fortsatta välfärd och svenska företags konkurrenskraft att satsningar görs på områden inom IKT.

Agendan innehåller områden som vi särskilt vill lyfta i närtid, för att stärka Sverige och bevara svenska företags konkurrenskraft i framtiden.

I årets agenda inleder vi med tre områden som påverkar IKT:

 • Hållbarhet ur olika perspektiv
 • Policy – lagar och regler
 • Digital transformation

Därefter fortsätter agendan med sju viktiga områden inom IKT:

 • Artificiell intelligens
 • System av system
 • Cybersäkerhet
 • Sensorer
 • Kommunikationssystem
 • Interaktionsdesign
 • Kvantteknologi

Och till sist avslutas agendan med fyra områden som kan komma att bli intressanta i framtiden:

 • Internet of Thoughts
 • Swarm Intelligence
 • New computing paradigms and architecture
 • Artificial General Intelligence (AGI)

Forsknings- och innovationsagendan för 2020 finns att ladda ner här.

ICT Sweden