Kundnyhet
14 oktober, 2019

ICT Sweden finansierar RISE Cyber Range

Simulerade IT-attacker som skapar cyber­säkerhet, det är kärnan i cyber range, den nya testbädd som RISE inom kort öppnar i Kista. En plats för utbildning, test och verifiering där organisationer och företag kan stresstesta sina system utan att riskera den löpande verksamheten.

”Digitaliseringen för med sig mycket gott men vi måste också vara medvetna om risker. Satsningen på cyber range kommer ge näringsliv och organisationer en fysisk plats för att träna och utbilda medarbetare men också att testa sina produkter och tjänster. Det stärker säkerheten för digitala produkter och lösningar”, sa näringsminister Ibrahim Baylan i ett pressmeddelande från RISE

I RISE cyber range kan man bygga en virtuell miljö som är helt kontrollerad, och erbjuda verktyg för att skapa stabila och säkra IT-system. Här kan företag och organisationer testa nya delar i ett system för att se om man byggt det på rätt sätt och identifiera eventuella svagheter. Syftet är förstås att testa de tekniska systemen, men lika viktigt är att säkra att rutiner och organisation fungerar optimalt. Utbildning är en del av erbjudandet.

”Att svenska företag får möjlighet att testa sin cybersäkerhet och att RISE kan bedriva tillämpad forskning är viktigt för utvecklingen av säkra system i Sverige. Därför har ICT Sweden gått in med finansiering för att säkerställa att satsningen kan bli verklighet” säger Anders Caspár, ordförande, ICT Sweden

Inledningsvis drivs RISE cyber range som ett treårigt projekt, finansierat av Vinnova, RISE och ICT Sweden.

Läs mer om RISE Cyber Range i pressmeddelandet från RISE.

ICT Sweden