Kundnyhet
9 december, 2020

SACS – Reflektioner mitt i krisen

Den 1 december höll SACS årets digitala höstmöte och inte minst, konferensen ”Ett år av samhällskris – 2020 – vad har vi lärt oss?” där talare från myndigheter och industri var inbjudna för att delta för att dela sina erfarenheter från året med pandemin.

Signalen om att något var fel kom under nyårsafton

Efter kort inledning av SACS ordförande Richard Kindroth och Branschansvariga Gabriel Modéus var det dags för första talaren Anette Richardson. Anette arbetar på Folkhälsomyndigheten som enhetschef för enheten för beredskap och krishantering på avdelningen för smittskydd och hälsoskydd.

Signalen om att något var fel i Wuhan, Kina nådde Folkhälsomyndigheten under nyårsafton och från mitten av januari 2020 har det, menar hon, inneburit mycket jobb från myndighetens sida. Hon gav inledningsvis en bild av de internationella konsekvenserna av Covid-19 och konstaterade att pandemin har slagit mycket ojämlikt mot de svaga samhällsgrupperna när fattigdomarna har ökat och malariavaccinationerna på vissa ställen har upphört.

Ett par av de utmaningar som Anette har upplevt under året är mediernas snabba tolkningar, rekordsnabba beslut och den enorma mängd data och statistik som cirkulerar runt. Men hon tycker det har varit bra att kunna arbeta efter en pandemiplan och de grunddokument som fanns till hands.

Men Anette konstaterar att pandemin inte är över ännu och att vi fortfarande behöver lära oss mer om detta virus.

Kontaktade själva sjukhus och kommun

Fortsatte gjorde Anna-Lena Strömsten, Head of People Development, Scania som representerade en av två företag under dagen. Hon berättade deras historia om hur företaget ställde om och ställde upp för att hjälpa i en tid när deras egen produktion avstannat och de permitterat många av sina anställda. Scania fick tidigt förfrågningar utifrån och redan några dagar in i krisen beslutade de att själva kontakta sjukhus och kommun i Södertälje för att erbjuda frivillig hjälp från permitterad personal så som före detta sjuksköterskor, ambulansförare, logistiker m fl. De har även hjälpt till att transportera utrustning för fältsjukhus med mera.

Sista veckan i mars satte de tidigt upp ett supportteam som hanterade logistiken med inkommande samtal och förfrågningar. Samtidigt la de upp en lättillgänglig och informativ sida på sitt intranät för alla anställda som ville engagera sig. Svante Werger, särskild rådgivare vid MSB, menar att det är för tidigt in i pandemin att dra några säkra slutsatser, reflektionerna säger han, är hans egna och inte några fastställda ståndpunkter från MSB. Utmaningen menar Svante har varit mångdimensionell: alltifrån att viruset är nytt, okänt och osynligt till att smittspridningen får följdverkningar i hela samhället samt att det dessutom florerar mängder av rykten och desinformation.

Myndighetens roll i pandemin är och har varit samma som i alla andra kriser konstaterar han: att stärka den nationella beredskapen, driva den aktörsgemensamma hanteringen, och bistå med personal och materiel. Svante reflekterade över hur väl krishanteringen och kriskommunikationen hittills har lyckats och pekade på områden som har varit särskilt utmanande.

Kom hem till ett helt annat Sverige än det han åkte ifrån

Pär Svärdson, VD på Apotea befann sig händelsevis på en resa i norra Italien när tidningarna började ringa i början av pandemin, väl hemma anlände han till ett annorlunda Sverige. Efter sportlovet berättar han, hade mängden ordrar dubblerats i antal från deras maxkapacitet på 40 000 per dag. Alla veckans dagar, dygnet runt, gick sedan åt till att rekrytera ny personal, de fick under kort tid bygga om företaget under ett mycket pressat läge. Den erfarenheten ledde till att Apotea arbetade fram ett stabsläge att använda vid ett nytt krisläge så som det som råder just nu (1/12 2020).

En global brist på utrustning

Socialstyrelsen gick upp i stabsläge den 26 februari 2020, Erik Magnusson, inköpschef vid Socialstyrelsens särskilda organisation och senior rådgivare vid Generaldirektörens stab avslutade dagens konferens med sina lärdomar och erfarenheter. Socialstyrelsen har fått omkring 40 nya uppdrag varav ett var helt nytt, nämligen arbetet med inköp. I början, säger han, rådde det en global brist på utrustning och myndigheten fick inledningsvis köpa det de fick tag på, de tecknade dock tidigt ett avtal med FMV om inköpsstöd.

Erfarenheterna han delar är vikten av rätt kommunikation för att inte skapa fel förväntningar mellan berörda aktörer och vikten av dialog för att tydliggöra exempelvis mötena med industrin och samordning med SKR. Slutligen konstaterar han att det var svårt att hantera långvariga och systemrelaterade brister under en akut situation.

Tack säger vi på SACS till alla deltagare och talare!

SACS