Kundnyhet
9 februari, 2015

SME-Ds kansli flyttar till TEBAB

SME-D (The Swedish Association of Small and Medium Size Enterprises in Defense and Security) är en organisation med syfte att stödja små och medelstora företag med specialkompetenser, verksamma inom försvars- och samhällssäkerhetssektor i Sverige.

I december tog SME-D beslutet att bli en branschorganisation med bas hos Teknikföretagens Branschgrupper (TEBAB). ”Vi har under en längre tid funderat på nästa steg för SME-D. Att verka med TEBAB som bas ser vi som en stor möjlighet att på ett effektivt sätt driva föreningen vidare och utveckla verksamheten. Det öppnar också upp för samverkan och synergier med andra, närliggande branschorganisation och med Teknikföretagen ” säger vice ordförande Fredrik Svedberg.

”Vi på TEBAB välkomnar SME-D som en branschorganisation med bas hos TEBAB”, säger Eva Wigren, vd TEBAB.