Kundnyhet
24 september, 2019

Vi uppdaterar våra medlemsförmåner

Teknikföretagens Branschgruppers (tidigare TEBAB) medlemmar kan nu använda Teknikföretagens medlemsförmåner.

Anledningen är att vi tillsammans med Teknikföretagen slår ihop medlemsförmånerna till en gemensam plats för att få ökad kraft och minskad administration.