Case
13 maj, 2019

TMAS i fokus

TMAS, Textile Machinery Association of Sweden, är en branschorganisation för textilmaskintillverkare i Sverige. Textilindustrin har en lång tradition i Sverige även om majoriteten av produktionen idag sker utanför Sverige.

Företagen inom TMAS är alla nischaktörer, ledande inom sina områden. Tillsammans täcker de in olika delar genom hela värdekedjan inom textiltillverkning. Exempel på produkter är garnmatare, trådväktare och sensorer för textilmaskiner, symaskiner, broderi-maskiner, skärmaskiner, automationslösningar för tillverkning av hemtextil, madrasser och kuddar, materialhanteringssystem och spraysystem för behandling av textilier.

– Inom TMAS finns ett riktigt bra nätverk där företagen hjälper varandra att hitta utvecklingsmöjligheter. Det finns en stor kompetens bland våra företag. Våra företag är ständigt ute och reser i världen och ser många olika typer av fabriker och vet hur utvecklingen ser ut i branschen. Här kan vi tillsammans utbyta värdefulla kunskaper och även hjälpa till att stärka den svenska produktionen, säger Therese Premler-Andersson, General Sekreterare för TMAS.

Verksamma på global marknad

Den överhängande delen av textilmaskinerna som säljs av TMAS medlemsföretag går på export. Hela 99 procent av maskinerna som tillverkas i Sverige säljs till andra länder.

Därför följer TMAS noga utvecklingen inom textilproduktionen i världen. Produktionsmönstren är tydliga där företagen hela tiden söker nya vägar och möjligheter för att effektivisera och kapa kostnaderna.

– Tittar vi på trenderna på marknaden så kan vi se att viss produktion kommer tillbaka till Europa. Vi kan se det i Östeuropa men också i Turkiet till exempel. Det är krav på kortare ledtider och mer flexibel produktion som driver utvecklingen, säger Therese. Men utvecklingen kan ändras fort. Oroligheterna i Turkiet ledde till exempel till att ägare flyttar produktionen därifrån till bland annat Egypten.

Sedan årsskiftet 2017 har TMAS en anställd i Vietnam för att bearbeta marknaden, ett land som växer starkt inom textilproduktion

– Ökade produktionskostnader i Kina har lett till att viss produktion flyttat till andra lågkostnadsländer såsom Vietnam, Kambodja och Myanmar till exempel, säger hon och fortsätter:

– Vårt arbete i Vietnam handlar om att kartlägga marknaden, marknadsföra de svenska företagen och etablera kundkontakter. Helt enkelt skapa bra förutsättningar och affärsmöjligheter för våra svenska företag.

En annan intressant marknad är Colombia där organisationen medverkade i en roadshow hösten 2017.

– Satsningen i Colombia gjorde vi tillsammans med maskintillverkare i Spanien, Frankrike och Belgien. Det var ett mycket kostnadseffektivt sätt att nå ut till kunderna. Genom att arbeta tillsammans med andra europeiska tillverkare lockar vi fler kunder till eventen och stärker vår position mot maskintillverkare från tex Kina och Indien. Det känns riktigt spännande, säger Therese.

Kina, Indien, Turkiet och EU är annars de största marknaderna för oss, berättar Therese.

Svenska tillverkare ligger långt fram i utvecklingen

Europeiska tillverkare av textilmaskiner ligger långt framme i utvecklingen och är kända för hög kompetens och kvalitet. Framför allt vad gäller automation, energieffektivisering och smart och hållbar produktion.

– Hållbarhetsfrågan och arbetsmiljöaspekten är viktig även utanför Europas gränser. Det är inte bara lokala företag som äger fabrikerna. Det är många internationella investerare och varumärken som prioriterar hållbarhet som en del i sin strategi, berättar Therese.

– I och med den digitala utvecklingen, automatisering och utvecklingen av material tror jag vi kommer att få se många nya smarta lösningar och produktions- och affärsmodeller framöver. Våra företag hjälper gärna svenska textilföretag som funderar på att investera i nya maskiner för att vässa produktionen eller för att utbyta kompetens.

Mer information om TMAS hittar du här