Case
14 juli, 2014

När branschen behövde forskning ordnade branschorganisationen finansering

Vi måste få ner koldioxidutsläppen i Sverige! Vi har internationella överenskommelser som Kyotoavtalet att leva upp till. Och vill vi naturligtvis bidra till en hållbar framtid.

Ett av sätten är att ställa om energianvändningen när det gäller uppvärmning av bostäder till mer klimatvänliga former och gå över till biobränslen. Och att göra det även i alla de mindre anläggningar som finns runt om i landet: villapannor och panncentraler.

För att göra biobränslepannorna än mer kostnads- och energieffektiva, driftssäkra samt att än mer minska utsläppen av partiklar så behövde branschen hjälp med forskning.

Att som enskilt företag söka forskningsanslag är relativt komplicerat. Uppdraget gick istället till SBBA, Swedish Heating Boilers and Burners Association, som drivs av TEBAB. Det är branschföreningen för tillverkare och leverantörer av värmepannor, vattenvärmare och brännare samt tillhörande produkter och tjänster.

SBBA sökte medel från Energimyndighetens program ”Småskalig uppvärmning med biobränslen” och beviljades detta. Medlemsföretagen kunde delta direkt i projekten eller dra nytta av de allmänna resultaten av programmet.

Det här är ett exempel på hur en branschförening och TEBAB kan söka forskningsanslag och driva forskningsprojekt, till nytta både för samhället och medlemsföretagen.