Kundnyhet
14 januari, 2015

SWERIG har flyttat in hos TEBAB

SWERIG (Swedish Rail Industry Group) är en organisation för att stödja export av svensk järnvägsteknologi och järnvägskompetens.

Organisationen initierar, samordnar och administrerar gemensamma marknadsföringsaktiviteter för gruppen på utvalda exportmarknader. SWERIGs medlemsföretag har en sammanlagd årlig exportsiffra på cirka 10 miljarder kronor. Se mer info på www.swerig.se.

SWERIG tog ett första steg till att bli en branschorganisation med bas hos TEBAB under sitt föreningsmöte 6 maj där man även hade 25-års jubileum. Under hösten togs sedan slutligt beslut att flytta sin verksamhet till TEBAB.

Vi på TEBAB välkomnar SWERIG som en branschorganisation med bas hos TEBAB!