Nyhet
16 januari, 2023

ElektronikBranschen flyttar in med sitt kansli

Branschorganisationen ElektronikBranschen flyttade vid årsskiftet sitt kansli till Teknikföretagens Branschgrupper. I samband med det rekryterades Pernilla Enebrink som branschansvarig. Teknikföretagens Branschgrupper är experter på att driva och utveckla branschorganisationer.

– Hos Teknikföretagens Branschgrupper får ElektronikBranschen en trygg bas där vi kan fortsätta utveckla verksamheten. Det finns många fördelar med att vara på ett större kansli med lång erfarenhet av att driva branschorganisationer på ett effektivt sätt, säger Pernilla Enebrink.

Pernilla har lett Elektronikbranschen i snart ett år och fortsätter att göra det när branschorganisationen flyttat in hos Teknikföretagens Branschgrupper. Innan dess arbetade hon som näringspolitisk expert på Almega. Under många år har hon också arbetat med regelförenklingsfrågor på Tillväxtverket och inom PR-branschen.

– Jag drivs av att arbeta med frågor som innebär samhällsförbättring. I många fall har vi lösningarna redan, men det krävs politiskt vilja och mod för genomförandet. ElektronikBranschen vill gärna bistå med lösningar, fortsätter Pernilla.

ElektronikBranschen ansluter sig till cirka trettio andra branschföreningar som har kansli hos Teknikföretagens Branschgrupper. Sammantaget har Teknikföretagens Branschgrupper ett 20-tal anställda som tillsammans arbetar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för att respektive organisation ska bli framgångsrika och nå sina mål.

– ElektronikBranschen med Pernilla är ett välkommet tillskott till vår portfölj av branschorganisationer och kompetenta medarbetare. Frågorna föreningen driver är nära förankrade med den kunskap vi har och det ska bli spännande att lära känna organisationens medlemsföretag och deras utmaningar närmare, säger Christina Freese Ingesson, vd Teknikföretagens Branschgrupper.

Kontakt

Christina Freese Ingesson
+46 73-051 00 63
christina.freese@tebab.com

Pernilla Enebrink
+46 72-200 93 15
pernilla.enebrink@tebab.com

Om ElektronikBranschen

Elektronikbranschen arbetar för en stark och hållbar bransch. Branschorganisationens medlemmar är leverantörer, distributörer och handlare inom konsumentelektronik, foto och service. Organisationens huvudsakliga uppgift är att informera om vad som händer i branschen, stötta medlemsföretagen i viktiga frågor, arbeta för bättre villkor för branschen samt att erbjuda utbildningar. Viktiga frågor är hållbarhet, att motverka privatkopiering och elektronikskatt samt samverkan inom Norden.
Läs mer: Elektronikbranschen.se

Om Teknikföretagens Branschgrupper

Teknikföretagens Branschgrupper driver och utvecklar ett 30-tal självständiga branschorganisationer tillsammans med medlemsföretagen. Organisationernas verksamhet omfattar över 800 medlemsföretag och 1500 kontaktpersoner i ledande ställning inom svenskt näringsliv. Teknikföretagens Branschgrupper är ett dotterbolag till Teknikföretagen.