Nyhet
26 juni, 2019

Hej då TEBAB

TEBAB byter namn och blir Teknikföretagens Branschgrupper. Efter att under flera år förkortats TEBAB släpper vi idag namnet och återgår till det nygamla istället.

Vår vision är att vara bäst i Sverige på att driva och utveckla bransch- och intresseorganisationer. Tillsammans med våra kunder och deras medlemsföretag skapar vi en livskraftig tekniksektor med hög konkurrenskraft.

Nu vill vi tydligare visa att vi är en del av Teknikföretagen, arbetsgivarorganisationen där de svenska teknikindustrins företag står för de lösningar som tacklar vår tids stora utmaningar. Det är hos Teknikföretagen som dessa företag är medlemmar.

”Att ha ett 30-tal bransch- och intresseorganisationer som arbetar nära Teknikföretagen är en styrka för oss alla. Tillsammans skapar vi ett starkt nätverk med djupgående kunskaper inom olika branscher i tekniksfvären.” säger Klas Wåhlberg, vd, Teknikföretagen.

Teknikföretagens Branschgrupper är en strategisk partner som stärker de självständiga bransch- och intresseorganisationerna inom huvudområdena; Strategi och utveckling, Nätverk och opinion samt Aktiviteter och administration.

”Som strategisk partner vill vi driva era frågor med hjälp av vårt stora nätverk och den kompetens som finns hos oss” avslutar Ingrid Näsström, vd, Teknikföretagens Branschgrupper.