Nyhet
17 juni, 2016

Boverket har beslutat om förlängd övergångsperiod för de nya blyreglerna

Boverket införde den 1 juli 2014 ett allmänt råd om bly i tappvatten i Boverkets byggregler (BBR). Rådet innebär att mängden bly i vatten vid tappställen i kök och tvättställ inte bör överstiga vissa angivna värden. När det allmänna rådet infördes, angavs en övergångsperiod på två år till den 1 juli 2016. Boverket har nu beslutat att förlänga tidsfristen till den 1 juli 2017.

Boverkets hemsida.