Nyhet
23 februari, 2018

Kommerskollegiums rapport om Brexits påverkan på svensk handel

22 februari presenterade Kommerskollegiums sin rapport om Brexits påverkan på svensk handel, Teknikföretagen har varit med och bidragit.

Värt att notera är att affärsrelaterade tjänster och särskilt forskning och utveckling (FoU) är av stor betydelse. Rapporten visar på vikten av Sveriges band till Storbritannien inom FoU. Dessutom är datatjänster av betydelse för svensk export.

Viktigaste tjänsterna
Affärstjänster, särskilt FoU-tjänster och datatjänster
Detaljhandel
Nyttjanderätter till immateriella tillgångar

På varusidan nämns för oss viktiga sektorer såsom motorfordon och vissa specifika maskiner och apparater. Tekniska regler och standarder kommer att bli särskilt betydelsefullt vad gäller vår handel med motorfordon med Storbritannien.

Läs ”Kommerskollegiums rapport om Brexits påverkan” här