Nyhet
28 januari, 2016

Ny version av Boverkets föreskrifter om hissar

Boverket har publicerat en ändringsförfattning till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om hissar och vissa andra motordrivna anordningar 2012:11 H12. Denna ändringsförfattning BFS 2015:8 H15 är gällande från 1 januari 2015.