Kommerskollegiums rapport om Brexits påverkan på svensk handel

22 februari presenterade Kommerskollegiums sin rapport om Brexits påverkan på svensk handel, Teknikföretagen har varit med och bidragit.

Värt att notera är att affärsrelaterade tjänster och särskilt forskning och utveckling (FoU) är av stor betydelse. Rapporten visar på vikten av Sveriges band till Storbritannien inom FoU. Dessutom är datatjänster av betydelse för svensk export.

Viktigaste tjänsterna
Affärstjänster, särskilt FoU-tjänster och datatjänster
Detaljhandel
Nyttjanderätter till immateriella tillgångar

På varusidan nämns för oss viktiga sektorer såsom motorfordon och vissa specifika maskiner och apparater. Tekniska regler och standarder kommer att bli särskilt betydelsefullt vad gäller vår handel med motorfordon med Storbritannien.

Läs “Kommerskollegiums rapport om Brexits påverkan” här


Nyheter


Snabbare väg till arbetstillstånd

Teknikföretagen är i dagsläget den enda arbetsgivarorganisationen som är certifierade hos Migrationsverket för att ansöka om arbetstillstånd på medlemsföretags vägnar.

En dag för styrelserna

Vi har hundratals beslutsfattare som är engagerade i alla föreningar som finns på Teknikföretagens Branschgrupper, TEBAB. I dessa föreningar finns

Smartare Elektroniksystem flyttar in på TEBAB

Smartare Elektroniksystem är ett strategiskt innovationsprogram för att öka konkurrenskraft och tillväxt i svensk industri. Arbetet sker i bred samverkan

TEBAB värnar om personlig integritet!

Den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) börjar gälla den 25 maj och ersätter personuppgiftslagen. Förordningen innebär en skärpning av hur personuppgifter får