Case
14 januari, 2015

Någon måste berätta för EU-parlamentarikerna om snö och is

Du har säkert någon gång kört bil i kraftigt regn bakom en långtradare på motorvägen. Bilens hjul river upp vatten från vägen till en tät, tät vattendimma med dålig sikt och sämre säkerhet som följd.

Då ter det sig inte så konstigt att man i EU vill ha obligatoriska sprayskydd i hjulhusen på europeiska långtradare. Det håller vattendimman borta. Antisprayfunktionen är utmärkt bra på blöta sommarvägar, men kan istället innebära en trafikfara i vintertrafiken. I snö och minusgrader packas snö i tjocka lager i sprayskydden. Snön blir till en tung isklump i hjulhuset som plötsligt lossnar, ramlar ner på vägen och blir ett stort trafikfarligt hinder.

Därför tolkas de europeiska reglerna i Sverige så att man för vissa syften kan bygga bilar utan sprayskydd för ökad trafiksäkerhet på snöiga vägar.

Det här är bara ett exempel på svenska särintressen när det gäller internationella regler och lagar för fordon.

Inom branschorganisationen Lastfordonsgruppen, som drivs av TEBAB, har man alltid haft ett stort intresse för de lagar och regler som gäller för fordon som framförs på våra svenska vägar. Tidigare har diskussionen kring dessa lagar och regler förts med svenska myndigheter.

Under senare år har dock branschen fått erfara att allt fler beslut om våra fordon i Sverige fattas av EU-politiker i Bryssel, och på internationell nivå.

Det var skälet till att TEBAB hjälpte Lastfordonsgruppen med en introduktion till påverkarna i Bryssel.

Genom Teknikföretagens kontakter skapade vi relationer med europeiska branschföreningar, parlamentariker och lobbyister.

Vi arrangerade besöksresor, en med organisationens styrelse och en med hela organisationen. Under den senare resan besökte vi EU-parlamentet, representanter för olika chassitillverkare och den svenska representationen i Bryssel, med en delegation på över 60 personer.

Så numera har branschorganisationen bättre möjligheter att påverka de regler för fordon på svenska vägar, som fattas i Bryssel.

Och någon måste faktiskt berätta för dem där nere, hur vi har det här uppe i norr.