Case
14 april, 2014

Politisk dialog hjälpte svenska tillverkare av anläggningsmaskiner ur krisen

Du ser de gula maskinerna runt om i samhället: vägbeläggningsmaskiner, betongmaskiner, packningsmaskiner, jordförflyttningsmaskiner, kross- och siktanläggningar, grävmaskiner, byggkranar… De är alltså en stor och viktig bransch i Sverige.

Under finanskrisen 2009 påverkades tillverkarna av dessa maskiner av två större faktorer:

Efterfrågan och därmed produktionen minskade med 42 %. En mycket kraftigare minskning än övrig verkstadsindustri.
EU införde hårdare miljökrav på motorerna i maskinerna.

Industrin efterlyste hjälp av sin branschorganisation, SACE/CECE, som drivs av TEBAB. Efterfrågan och konjunkturläget var svårt att göra något åt, men däremot fråga nummer två.

Att minska utsläpp, t ex från arbetsmaskiner är viktigt. Att anpassa sig till de nya motorkraven så snabbt som var föreslaget skulle innebära enorma kostnader. Maskinerna var tvungna att ritas om för att passa de nya motorerna och varje tillverkare har ett stort antal varianter på sina produkter.

Industrins önskan var att få en längre övergångsperiod, för att kunna sprida ut kostnaderna för omkonstruktion över ett större antal år.

Fördelningen mellan gamla motorer och nya kallas ”flexibilitet”. I EUs ursprungliga regel var flexibiliteten satt till 20%, dvs att 20 % av produktionen fick innehålla gamla motorer.

Branschorganisationen och TEBAB utnyttjade sina kontakter i EU och bedrev under två års tid ett intensivt arbete med att föra fram ståndpunkterna.

Det ledde fram till att EU beslutade att öka flexibiliteten från 20% till 37%. Det innebar stora kostnadsbesparingar för industrin.

Det här är ett exempel på hur TEBAB och en branschorganisation aktivt kan arbeta med att förbättra villkoren för en bransch.