Case
14 juni, 2014

Så visade vi upp svenskt säkerhetstänkande för det amerikanska samhället

Efter 9/11-katastrofen behövde det amerikanska samhället utveckla skyddet mot terrorism och andra hot. Som ett led i detta slog man samman 22 olika organisationer och bildade Department of Homeland Security (DHS).

DHS blev den naturliga samarbetspartnern när SACS ville introducera svenskt säkerhetskunnande för det amerikanska samhället.

SACS, Swedish Association of Civil Security, är en branschorganisation som drivs av TEBAB. Medlemmarna är företag i Sverige med produkter, tjänster och system inom området civil säkerhet. SACS arbetar för att stärka samhällets möjlighet att hantera hot som innebär en signifikant påverkan på samhällets funktioner.

Samarbetet mellan DHS och SACS började med att amerikanska representanter bjöds till Sverige till en konferens på Rosenbad, där SACS, Vinnova och MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) deltog.

Som ett nästa steg anordnades en svensk monter på den amerikanska DHS-mässan där svenskt kunnande, produkter och tjänster visades upp.

Det här är ett exempel på hur en branschorganisation och TEBAB kan främja en branschs intressen på verklig toppnivå i samhället. Vad samarbetet mellan DHS och SACS leder till är ännu oskrivet. Men låt oss hoppas på en tryggare tillvaro för miljontals människor.