Nyhet
1 april, 2014

Riktlinjer för EUs produktregler

Europeiska Kommissionen publicerade 20 mars 2014 riktlinjer för implementeringen av EUs produktregler (Blue Guide to the implementation of EU product rules).

Riktlinjerna finns att ladda ner här.