Nyhet
26 maj, 2016

Yttrande från Swedsoft om Digitaliseringens transformerande kraft

Swedsoft har lämnat sitt yttrande om Digitaliseringskommissionens delbetänkande ”Digitaliseringsens transformerande kraft – vägval för framtiden” gemensamt med medlemsorganisationerna ABB, Addalot Consulting AB, Articus Systems AB, Blekinge Tekniska Högskola, CaptureInnovation, Chalmers tekniska högskola – Software Center, Emenda Nordic AB, Ericsson, Hansoft, Incluso AB, Informator Utbildning, KTH, Linköpings universitet, Lunds Tekniska Högskola, Malmö Högskola, Mälardalens Högskola, Saab AB, Stickybit, Syntell, Teknikföretagen och ÅF. Se yttrandet i sin helhet.