Välkommen!
12 september, 2023

Vi välkomnar Emma Riséns som ny branschansvarig

Emma Risén är ny branschansvarig på Teknikföretagens Branschgrupper och kommer att arbeta med organisationerna Small Medium Enterprises - Defence (SME-D), Swedish Association of Civil Security (SACS), och Fordonsbesiktningsbranschen. Hon är civilingenjör och teknologie doktor och har tidigare arbetat som projektledare med bland annat frågor om energianvändning i byggnader och vattenfrågor på Svenska Institutet för Standarder (SIS).

Berätta om dig! 

– Jag är civilingenjör och teknologie doktor från Kungliga Tekniska Högskolan vid institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik. Min senaste arbetsplats var SIS där jag arbetade med näringslivet och andra intressentgrupper på nationell och global nivå. Syftet var att utveckla och synliggöra projekt och standarder som bidrar till ökad säkerhet-, energi- och resurseffektivitet i samhället. Mitt ansvarsområde var bland annat frågor om energianvändning i byggnader och vattenfrågor.

Finns det någon fråga du brinner lite extra för? 

– I min nya roll kommer jag att använda mina erfarenheter från tidigare uppdrag där fokus har varit att arbete med tekniska frågor ur perspektivet att synliggöra tekniska lösningar, facilitera samarbete, skapa samverkan med myndigheter och föra fram budskap.

Jag brinner för att koppla samman teknisk kunskap med styr- och policyfrågor. Jag trivs med att få fram budskap där det behöver höras och skapa förutsättningar för teknik att vara en del av en lösning.

Vad ser du fram emot med ditt nya arbete? 

– Jag ser fram emot att arbeta tillsammans med branscherna för att skapa mervärde inte bara för medlemmarna utan även för samhället. På dagens globaliserade och digitaliserade marknad ser jag fram emot att kunna stötta branschföreningarna att nå ut med sina budskap i informationsbruset och att kratta för ännu bättre förutsättningar att skapa progress i gemensamma frågor.

Svensk industri står för mycket av det som är samhällsutveckling, att få vara med och bidra och vidareutveckla det känns extra angeläget.

Vilka frågor anser du vara prioriterade för branschföreningar i framtiden?

– Idag kan det vara svårt att förutse exakt vilka utmaningar olika branscher kommer att stå inför i framtiden på grund av ett förändrat klimat, ett förändrat säkerhetsläge och strömningar i till exempel frihandelssystemet. Det vi kan veta med säkerhet är att vi behöver vara rustade med tydliga prioriteringar, uppdaterade arbetssätt och effektiv samverkan med rätt aktörer.

Vad gör du helst på fritiden? 

– Jag är gift och har två barn sju och elva år gamla. Vi bor i Nacka, på fritiden är vi gärna ute i naturen eller hemma och äter god mat. Hela familjen trivs i fjällen både med skidor, cykel och vandring. Jag trivs också med att spela golf, trots att jag tyvärr helt saknar talang.

Vill du komma i kontakt med Emma?
emma.risen@tebab.com
tel +46 8-782 09 72
mobil +46 72 212 67 88