Svenska Brasvärmeföreningen och Energimyndigheten i TV4 nyhetsmorgon

Hans Wikström, för Svenska Brasvärmeföreningen, och Martijn Jansen från Energimyndigheten, medverkade i TV4 Nyhetsmorgon onsdagen den 9 mars kl 06:45, med anledning av att Energimyndigheten den 7 mars publicerade sin testrapport som visar att en modern braskamin kraftigt minskar vedförbrukningen och miljöutsläppen jämfört med äldre braskaminer.

Medlemsförmåner

Ta del av TEBAB Plus medlemsförmåner.

Berättelser

Här kan du läsa framgångshistorier från våra branschorganisationer.

Branschförening i fokus

Jessica Paulin är branschansvarig i organisationen SWETIC – Swedish Association for Testing, Inspection and Certification. “ För att du och jag ska kunna känna oss trygga och säkra och för att skapa en god miljö måste produkter, maskiner och miljöer kontrolleras och bedömas. Det gäller allt från små borrmaskiner till hela kärnkraftverk. Branschorganisationen för företag som arbetar med provning, besiktning, kontroll och certifiering heter Swetic – Swedish Association for Testing, Inspection and Certification. Här finns de ledande företagen i branschen. Våra medlemsföretag har expertis inom områden som mekanik, tryckkärl, maskiner, hissar, fordon, ledningssystem för kvalitet, miljö, arbetsmiljö, livsmedel och informationssäkerhet samt certifiering av personer som är miljörevisorer, kvalitetsrevisorer och svetsare.”

Ackreditering

Samtliga våra medlemmar är ackrediterade, oftast av Swedac – Myndigheten för ackreditering och teknisk kontroll eller av motsvarande utländsk instans.

Konkurrensfördel

En trygg och säker produktion skapar viktiga fördelar för både tillverkare och tjänsteleverantörer som till exempel sänkta kostnader och stärkt konkurrenskraft, inte minst i en allt mer global ekonomi.

Vad vi tycker

Vi har formulerat följande budskap:

  • Besiktning och provning av teknisk utrustning är en förutsättning för ett säkert samhälle och väsentligt för svensk industris framgång
  • Alla besiktningspliktiga objekt måste besiktigas, allt annat är en säkerhets eller miljörisk
  • Administrativa regler kring besiktning kan förenklas till nytta för svenska företag
  • Ackreditering säkerställer kompetens och oberoende för besiktning, provning och certifieringstjänster

Mer information om SWETIC och branschen hittar du på www.swetic.org

Teknikföretagen

är en arbetsgivarorganisation som stärker konkurrenskraften för våra tusentals medlemsföretag.