Kategoriserade inlägg: Kundnyhet

Vi uppdaterar våra medlemsförmåner

Teknikföretagens Branschgruppers (tidigare TEBAB) medlemmar kan nu använda Teknikföretagens medlemsförmåner.…

APPLiA flyttar in

APPLiA är branschorganisationen för tillverkare och importörer av elektriska hushållsapparater.…

SVMF flyttar in

Vi har diskuterat ett sammangående i nästan 20 år, men…

SVMF och MTAS fusioneras

SVMF får med fusionen och kansliflytten en starkare profilering inom…