Inlägg av: kristinaros

Vi uppdaterar våra medlemsförmåner

Teknikföretagens Branschgruppers (tidigare TEBAB) medlemmar kan nu använda Teknikföretagens medlemsförmåner.…

Hej då TEBAB

Vår vision är att vara bäst i Sverige på att…

Kickstart digitalisering

Kickstart är ett digitaliseringsinitiativ finansierat av Tillväxtverket där IF Metall…

Energisteget

Energisteget är ett nytt program som ska stödja energieffektivisering i…

APPLiA flyttar in

APPLiA är branschorganisationen för tillverkare och importörer av elektriska hushållsapparater.…

SVMF flyttar in

Vi har diskuterat ett sammangående i nästan 20 år, men…